PENILAIAN PROFIL DISC

Arahan

1. Fikirkan apabila anda di dalam situasi kerja.

2. Tumpukan perhatian kepada 1 baris sahaja pada masa itu.

3. Bagi setiap baris, pilih SATU perkataan/deskripsi yang PALING menggambarkan kamu semasa di dalam situasi kerja & isikan huruf “M” di dalam kotak yang
terletak di sebelah kanan perkataan/deskripsi itu.

4. Bagi setiap baris, pilih SATU perkataan/deskripsi yang PALING TIDAK menggambarkan kamu semasa di dalam situasi kerja & isikan huruf “L” di dalam kotak
yang terletak di sebelah kanan perkataan/deskripsi itu.

5. Setiap baris mesti ada 1 “M” & 1 “L” sahaja.

6. Buah fikiran anda yang pertama kemungkinan besar yang paling betul.

7. Borang ini sepatutnya diisi di dalam 8 minit, tanpa sebarang gangguan and lebih baik jika dilakukan perseorangan sahaja.


Sila log masuk atau mendaftar untuk teruskan